Dynamiek

Deze grafieken zijn van dezelfde stellen. Hier geeft dit assessment de mogelijkheid om te praten met het stel over de oorzaken waarom dingen wel of niet goed lopen.

Vitaal stel

Bij vitale stellen vinden we doorgaans gemiddeld tot hoge assertiviteit en zelfwaardering. Dit betekent dat de partners in dit stel in staat zijn te vragen wat ze nodig hebben. Tegelijkertijd hebben ze voldoende zelfvertrouwen om dicht bij zichzelf te blijven. We zien ook dat de vermijding heel laag is. Dat betekent dat dit stel alles bespreekbaar maakt wat nodig is en zich niet terugtrekt. Lage partner dominantie betekent dat geen van beide partners het gevoel heeft dat de ander overheerst. Dit is kenmerkend voor een relatie met hoge gelijkwaardigheid.

Conflictueus stel

Bij conflictueuze stellen vinden we gemiddeld lage tot gemiddelde assertiviteit en zelfvertrouwen. Dat betekent dat de partners niet in staat zijn om voor zichzelf op te komen of om te vragen om wat ze nodig hebben. Het zelfvertrouwen is heel laag wat betekent dat beide partners onzeker zijn over zichzelf. We zien vaak dat de vermijding hoger is. Dat betekent dat dit stel vermijdt zaken bespreekbaar te maken en zich terugtrekt. We zien dat de partner dominantie hoger is. Dit geeft aan dat de balans tussen het stel niet optimaal is en de partners zich overheerst voelen door elkaar.

Deze uitslag geeft ook zicht op mogelijke ontwikkeling van assertiviteit en zelfvertrouwen. In het werkboek voor stellen staan eenvoudige oefeningen om assertiviteit en zelfvertrouwen te vergroten.

Jurriën den Hollander
06 579 797 97

psycholoog en relatie deskundige