Familie- en koppelmatrix

Eén van de heel goede onderdelen van deze assessment methode is het inzicht in de oorspronkelijke familie en hoe het stel zich heeft ontwikkeld ten opzichte van die oorspronkelijke situatie.

Vitaal stel

Ook hier vinden we mogelijke aanwijzingen voor de kwaliteit van de relatie. Het eerste wat opvalt is dat één van de partners in het buitenste grijze gebied valt. Dit is een indicatie van extremen in de oorspronkelijke thuissituatie. Het tweede wat opvalt in de koppel matrix is dat het stel naar elkaar toegegroeid is.

Dit betekent dat wat betreft flexibiliteit en verbondenheid het stel dichter bij elkaar staat dan men gewend was in de oorspronkelijke families.

   

 

Conflictueus stel

Bij dit stel valt op dat de oorspronkelijk familie heel flexibel en ongebonden was. Dit kan duiden op weinig structuur en weinig houvast. Ook bij dit stel vinden we dat ze naar elkaar toegegroeid zijn. Ook zien we dat ze uit de extreme gebieden zijn gegroeid naar het witten midden vlak. Dit betekent dat de huidige situatie minder last heeft van de extremen van de thuis situatie.