Review van Roel Pieterse

“In één oogopslag een indruk van de relatie én essentiële gespreksonderwerpen, dat is wat mij aansprak in Prepare/Enrich”. Aan het woord is Roel Pieterse, MfN-registermediator met een eigen mediationpraktijk in Apeldoorn. Via een collega vernam hij over de relatie-analyse van Prepare/Enrich en besloot in 2017 de tweedaagse opleiding te volgen.

“Als mediator in scheidingszaken vraag ik beide partners altijd naar hun eigen idee over hoe zij tot hun beslissing zijn gekomen om te scheiden. Soms is het één partner die het besluit heeft genomen, soms is het een gezamenlijk besluit. Wat ik uit hun verhalen heel vaak terug hoor is dat er gebrek aan communicatie was en dat ze ongemerkt uit elkaar zijn gegroeid. Ik denk dan vaak. “Wat als ze eerder weer met elkaar in gesprek waren geraakt? Wat als ze vanaf het begin van hun relatie hadden geleerd met elkaar te communiceren?”

“Ik ben geen relatietherapeut maar kan wel goed mensen met elkaar in gesprek brengen. Als neutrale derde kan ik onderwerpen bespreekbaar maken die zij onderling nooit zullen bespreken of waarin ze elkaar misverstaan. De relatie-analyse van Prepare/Enrich is daarvoor een prachtig hulpmiddel. De sterke en zwakke kanten van een relatie zijn in één oogopslag duidelijk. Voor beide partners zijn de resultaten verhelderend en vormen voor mij als mediator een goed startpunt voor diepgaande gesprekken. Vaak hoor ik: “Goh, dat wist ik helemaal niet van je” en “Nu begrijp ik je veel meer”. De gesprekken geven over en weer veel duidelijkheid en inzicht.

Als mediator gebruik ik de relatie-analyse:

  • wanneer beide partners aangeven hun relatie te willen verdiepen.
  • wanneer beide partners twijfelen of ze uit elkaar willen gaan
  • en soms wanneer ze definitief willen scheiden maar toch inzicht willen krijgen in hun (voorbije) relatie. Dan helpt de relatie-analyse om begrip voor elkaar te krijgen en de relatie af te hechten.

Zonder uitzondering worden de relatiegesprekken als laagdrempelig, niet-bedreigend en zinvol ervaren. Voor mij is de relatie-analyse inzetbaar aan zowel de ‘achterkant’ (scheiding) als aan de ‘voorkant’ (aanvang relatie). Maar de ‘voorkant’ vind ik toch wel het mooiste omdat de relatiegesprekken dan een preventieve werking hebben.”

 

Roel Pieterse, Mediationbureau Apeldoorn (www.relatiehulp055.nl)